Gelezen en goedgekeurd...
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Sint-Jozef Kortenberg: Van 'Maison de Santé' tot Universitair Centrum 1850 - 1995
« 145 jaar zorg voor geesteszieken »
Gebonden (doek) / 328 bladzijden / uitgave 1995
taal (talen) : nederlands
afmetingen : 282 (h) x 220 (b) x 32 (dk) mm
gewicht : 1740 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
Onder de naam Sint-Jozef stichtte de Brugse priester Petrus Joannes Maes in 1850 een nieuwe instelling voor geesteszieken in het Brabantse plattelandsdorp Erps-Kwerps. Enkele jaren voordien had hij al een nieuwe congregatie opgericht, de zusters van de Bermhertigheid Jesu. Het was een ambitieus initiatief. Maes stelde Sint-Jozef voor als een modelinstelling waar de geesteszieken konden genieten van een humane behandeling en een kwalitatief hoogstaande zorg door religieuzen. In de eerste decennia profileerde Sint-Jozef zich als een religieus geïnspireerd instituut voor meer gegoede vrouwen, of een "maison de santé". Het dagelijks leven in de instelling werd geritmeerd door dezelfde principes die het kloosterleven bepaalden. In de organisatie van de zorg speelde de arts een tweederangsrol. Bijna anderhalve eeuw later - en nog steeds gevestigd op de oorspronkelijke plaats - is Sint-Jozef uitgegroeid tot een Universitair Centrum voor vrouwen én mannen. Het huidige psychiatrisch ziekenhuis biedt zowel ambulante zorg aan, als verschillende types van hospitalisatie, samen met een waaier van therapeutische programma's en ondersteund door een geïndividualiseerde aanpak. Sint-Jozef is nog steeds eigendom van de congregatie, maar nu met een duidelijk onderscheid tussen instelling en klooster op het vlak van beheer en uitbating. Sinds enkele decennia nemen de artsen in het beleid een centrale plaats in.

Meer dan lokale geschiedenis

Het onderzoek naar het hoe en waarom van deze opmerkelijke profielwijziging, die werd samengevat in de titel, was het doel van deze historische studie'. Twee tendensen die de ontwikkeling van de Belgische instellingspsychiatrie diepgaand hebben beïnvloed, vormen derode draad in de evolutie van Sint-Jozef: de medicalisering van de zorg voor geesteszieken en de secularisering van de maatschappij. In een chronologisch verhaal wordt de geschiedenis van Sint-Jozef in haar diverse aspecten beschreven. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende, nauw met elkaar vervlochten verhaallijnen die het onderwerp rijk is: het verhaal van Sint-Jozef is tegelijk het verhaal van zijn stichter, dat van de relatie tussen bijhuis en moederhuis en de verhouding tussen instelling en klooster. Het is ook het verhaal van een gesloten vrouwengemeenschap die geleidelijk plaats maakt voor een heterogene populatie. Ook aan de zorgverlening die, aanvankelijk geïnspireerd door louter humane, praktische en religieuze motieven, mettertijd evolueerde naar een medische en wetenschappelijk onderbouwde aanpak, wordt ruimschoots aandacht besteed. De publikatie situeert tegelijk de microkosmos van Sint-Jozef tegen de brede achtergrond van de maatschappelijke, politiek-religieuze en wetenschappelijke ontwikkelingen van de negentiende en de twintigste eeuw.

Chronologisch worden er zes grote periodes (van 1850 tot 1989) in de ontwikkeling van Sint-Jozef onderscheiden, waarin telkens de hierboven geschetste verschillende verhaallijnen aan bod komen. De onderzoeksvragen werden geconcentreerd rond...
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: