boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Algemene Verkoopvoorwaarden
laatst bijgewerkt op 13/09/2016

1 - Identificatie van de verkoper

1.1 - De website Bibliomania.be (hierna "Bibliomania.be" of "de Website") wordt gepubliceerd en beheerd door de vennootschap naar Belgisch recht BIBLIOMANIA bvba (hierna "de Verkoper" genoemd).

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 18.550 EUR
Ondernemingsnummer: 0634.654.172
BTW identificatienummer (BE): BE 0634.654.172
RPR Brussel

Maatschappelijke zetel (enkel briefwisseling):
Mathieu Buntincxstraat 7, 1160 BRUSSEL

Klantendienst:
 • telefoonnummer: 32 (0)4 9680 5151 (van maandag tot en met zaterdag van 9u tot 19u)
 • e-mail: info@bibliomania.be

2 - Doel en toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden

2.1 - De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "AVV") zijn tot stand gekomen tussen Bibliomania enerzijds en elke fysieke of morele persoon die wil overgaan tot een aankoop op de huidige handelswebsite, hierna “de Klant”, anderzijds.

2.2 - De huidige AVV beogen de contractuele relaties tussen Verkoper en Klant vast te stellen, alsook de voorwaarden van toepassing op elke aankoop uitgevoerd op de huidige handelswebsite.

2.3 - Bij het plaatsen van een bestelling op de Website, geeft de Klant aan geheel en zonder uitzondering akkoord te gaan met het geheel van de huidige AVV waarvan hij of zij uitdrukkelijk kennis heeft genomen.

2.4 - Bibliomania behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de huidige AVV te wijzigen door eenvoudige wijziging. De wijzigingen zijn slechts van toepassing op de Bestellingen die verricht worden na de publicatie van de wijzigingen op de Website en hebben geen terugwerkende kracht. De e-mail met Bestelbevestiging bevat altijd een exemplaar van de versie van de AVV die van toepassing zijn op het moment van de verrichte Bestelling.

2.5 - Door de Website te blijven gebruiken na publicatie van wijzigingen aangebracht in de AVV, gaat de Klant onrechtstreeks akkoord met het geheel van deze wijzigingen.

2.6 - Als om de een of andere reden een of meerdere clausules van de huidige AVV niet van toepassing blijken, heeft deze niet-toepaselijkheid geen enkele invloed op de toepasselijkheid van de andere clausules in de huidige AVV.

2.7 - De huidige AVV hebben de overhand op alle andere Algemene of Bijzondere Voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de Verkoper goedgekeurd zijn.

2.8 - De huidige AVV zijn van toepassing gedurende de volledige online aanwezigheid van de Website.

3 - Prijs

3.1 - Alle prijzen en tarieven die op de Website staan, zijn in euro, inclusief Alle Belastingen (btw en eventuele andere taksen van toepassing) en uitgezonderd kosten voor verpakkings, behandeling en verzending.

3.2 - De promotionele aanbiedingen zijn enkel geldig binnen de geldigheidsduur van de desbetreffende aanbieding en onder voorbehoud van voldoende voorraad.

3.3 - De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen: de producten en diensten worden gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment van de bevestiging van de Bestelling onder voorbehoud van beschikbaarheid.

4 - Bestelling

4.1 - De Klant die de Bestelling uitvoert draagt de volledige verantwoordelijkheid ervoor, ook wanneer deze Bestelling wordt uitgevoerd ten gunste van een derde.

4.2 - Alle Bestellingen moeten vooraf worden betaald.

4.3 - Een Bestelling is niet definitief en houdt geen verplichting in voor Bibliomania tot de betaling van de Klant ontvangen wordt. Deze wordt door midel van een bevestigings-e-mail aan de Klant bevestigd. De e-mail bevat en volledig overzicht van de bestelde artikelen, de prijs van die artikelen, de eventuele verzendkosten, het betaalmiddel, alsook de verzendmethode gekozen door de Klant.

4.4 - De bestelde artikelen blijven eigendom van Bibliomania zolang het volledige bedrag van de Bestelling niet volledig en definitief door de Klant wordt betaald.

4.5 - Door op de knop "Betaling van de bestelling" op het derde scherm (met als titel "Bevestiging en betaling") van het bestelproces te klikken, gaat de Klant een wettelijke en definitieve verbintenis aan met betrekking tot het betalen van het gehele bedrag van die Bestelling door middel van een van de betaalmiddelen aangeboden op de Website en dat binnen de door de Verkoper opgelegde termijn.

5 - Betaalmiddelen

5.1 - Bibliomania biedt de Klant de volgende middelen aan om zijn of haar Bestelling te betalen:
 • een debetkaart zoals Bancontact, MisterCash, Maestro of Ideal (directe betaling)
 • een kredietkaart zoals Visa of MasterCard (directe betaling)
 • een Paypal account (directe betaling)
 • een bankoverschrijving vooraf op de bankrekening van Bibliomania:
  IBAN BE08 7330 7222 4513
  BIC KREDBEBB
  bank KBC Bank
  In dit laatste geval moet de Klant rekening houden met een verwerkingstermijn van ongeveer 3 werkdagen voor de geldoverdracht, of 1 werkdag als de overschrijving uitgevoerd wordt vanaf een Belfius-bankrekening.
5.2 - De behandeling en uitvoering van online betalingen (Bancontact, Mistercash, Ideal, Maestro, Visa, Mastercard) wordt beheerd door CM.com Stichting (hierna "CM.com"), met als domicile en maatschappelijke zetel Breda (Nederland) op het adres Konijnenberg 30 (4825 BD).

CM.com staat in voor het veilige verloop van online betalingen en respecteert de SSL-normen voor het efficiënt beschermen van gegevens. De betalingen worden beschermd met de technologie van 3-D Secure die het mogelijk maakt om de houder van de debet- of kredietkaart te identificeren.

5.3 - De behandeling en uitvoering van online betalingen via Paypal wordt beheerd door Paypal (Europa) S.à.r.l. en Cie, S.C.A. (hierna "Paypal"), Boulevard Royal 22-24, L-2449, Luxemburg.

5.4 - Bibliomania heft op geen enkel moment toegang tot uw bankgegevens of tot de gegevens van uw debet- of kredietkaart. Er worden geen enkele gegevens of informatie met betrekking tot uw bankgegevens of gegevens van uw debet- of kredietkaart opgeslagen of op een andere wijze bewaard door Bibliomania.

5.5 - Zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de Verkoper, aanvaardt Bibliomania geen enkele andere betaalwijze dan die opgesomd in artikel 5.1 De betaalwijzen die niet aanvaard worden zijn onder andere - maar niet exclusief - bank- of postcheques, postwissels, contanten, cadeaukaarten die niet door Bibliomania zelf werden uitgegeven, maaltijdcheques, eco-cheques, enz.

6 - Verzend- en leveringskosten

6.1 - De kosten voor verpakking, behandeling en verzending (hierna "Verzendkosten") worden berekend op basis van het gewicht en de afmetingen van de bestelde artikelen, het land van bestemming en de transportdienst gekozen door de Klant en zijn voor de rekening van diezelfde.

6.2 - In het geval van levering op een adres gelegen op Belgisch grondgebied, of het adres nu residentieel of een afhaalpunt is, neemt Bibliomania de verzendkosten voor haar rekening voor elke Bestelling waarvan het totaal (opgetelde prijs en inclusief alle taksen van elle bestelde artikelen) evenveel of meer dan 89,95 euro bedraagt (met een minimum van 2 artikelen).

6.3 - De gevallen waarbij Bibliomania de verzendkosten voor eigen rekening neemt zoals beschreven in artikel 6.2 beperken zich tot de standaard verzendmethoden voorgesteld op de Website. Als de Klant kiest voor een expreslevering of een andere niet-standaard verzendmethode, zijn de Verzendkosten niet langer voor rekening van Bibliomania en is het geheel van Verzendkosten voor rekening van de Klant.

6.4 - Als de Klant bij zijn Bestelling kiest voor een residentieel leveringsadres, worden de verzending en levering van die Bestelling door Bibliomania toevertrouwd aand de maatschappij bpost of aan de transporteur gekozen door Bibliomania (hierna "de Transporteur").

6.5 - De Klant kar ervoor kiezen om zijn of haar Bestelling af te halen in een afhaalpunt (bpost, Kiala, Mondial Relay of andere), op voorwaarde dat het land waar de Bestelling geleverd wordt een van deze diensten aanbiedt. De leverduur van de Bestelling tot aan het afhaalpunt hangt af van de gekozen dienst en van het land van bestemming.

6.6 - Bibliomania verbindt zich ertoe om de Klant zijn Bestelling zo snel mogelijk te bezorgen. Er wordt de Klant een geschatte verzend- en leveringsdatum meegedeeld nog voor de Klant zijn of haar Bestelling heeft bevestigd, die eveneens meegedeeld wordt in de bevestigings-e-mail van de Bestelling. Deze data zijn schattingen op basis van de informatie meegedeeld door de verschillende transporteurs en zijn op geen enkele wijze bindend voor Bibliomania.

6.7 - De Verkoper is niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden of overmacht tijdens de levering. Onder onvoorziene omstandigheden wordt begrepen volledige of gedeeltelijke stakingen, overstromingen, brand.

6.8 - Bibliomania verstuurt via e-mail een verzendbevestiging van de Bestelling naar de Klant vanaf het moment dat die overhandigd werd aan de Transporteur.

6.9 - De Verkoper blijft verantwoordelijk voor de levering van de bestelde artikelen tot op het moment dat de Klant die Bestelling in zijn of haar bezit heeft. In die zin verbindt de Klant zich ertoe:
 • de levering te weigeren wanneer die zichtbaar beschadigd wordt geleverd door de Transporteur en de Transporteur (of het afhaalpunt) hiervan onmiddellijk te verwittigen;
 • als de Klant een Derde zijn of haar Bestelling laat ophalen in zijn of haar naam, die Derde opdracht te geven om elke levering met zichtbare schade als gevolg van het transport te weigeren en de Transporteur (of het afhaalpunt) hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 • in beide voorgenoemde gevallen, of wanneer de Klant of een Derde niet aanwezig was tijdens de levering van de Bestelling, de Verkoper binnen de 48 uur te verwittigen;
 • de Verkoper te verwittigen dat zijn of haar Bestelling niet toegekomen is als die niet geleverd werd 5 werkdagen na de geschatte leveringsdatum, zoals te vinden in de e-mail met de verzendbevestiging;
 • geheel samen te werken met de Verkoper voor het verkrijgen van de vergoeding van de geleden schade door de Transporteur.
6.10 - Wanneer een Bestelling niet kan worden geleverd door een fout van de Klant (verzendadres onjuist of onvolledig, Bestelling niet op tijd afgehaald in de Afhaalpunt, ...) zal de Verkoper de Klant terugbetalen in overeenstemming met de volgende punten:
 • de terugbetaling wordt enkel uitgevoerd indien de Transporteur de Bestelling terug bezorgt aan de Verkoper;
 • het terugbetaalde bedrag komt overeen met het door de Klant betaald bedrag verminderd met de Verzendkosten; indien de Verzendkosten op de oorspronkelijke Bestelling door de Verkoper werden betaald, zal het terugbetaalde bedrag verminderd worden met de werkelijke Verzendkosten betaald door de Verkoper;
 • in alle gevallen zal het bedrag van de terugbetaling verminderd worden met een bedrag van 2,50 EUR (btw niet inbegrepen), wat overeenkomt met de Retourkosten aangerekend door de Transporteur;
 • de terugbetaling wordt enkel uitgevoerd op de Gebruikersaccount van de Klant; daarna kan de Klant ervoor kiezen om het beschikbare bedrag te laten storten op een door hem gecommuniceerde bankrekening. Dit gebeurt via "mijn account" op de Website;
 • de Artikelen die deel uitmaakten van de oorspronkelijke Bestelling worden onmiddellijk terug te koop gezet.

7 - Niet in overeenstemming zijn van de artikelen en leveringsfouten

7.1 - Bibliomania stelt alles in het werk om de artikelen die verkocht worden zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk te omschrijven op de verschillende productpagina’s van de Website. Dit houdt in de afmetingen van het artikel, het gewicht, het aantal pagina’s, de uitgave, de algemene staat van het artikel en elke bijzondere opmerking met betrekking tot de staat van het artikel. Deze informatie is op een duidelijke manier zichtbaar op de productpagina en de Klant erkent kennis te hebben genomen van deze informatie en gaat ermee akkoord door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje".

7.2 - Elke klacht met betrekking tot het niet in overeenstemming zijn van geleverde artikelen moet uiterlijk binnen de 48 uur na de ontvangstdatum van de Bestelling worden gemeld.

De formulering van deze klacht bij Bibliomania kan op de volgende manier:
 • via de rubriek "mijn account" van de Website of, na zich te hebben aangemeld, kan de Klant gebruik maken van de rubriek "een Probleem melden"
 • per e-mail naar het adres van de Klantendienst: info@bibliomania.be
 • per telefoon naar de Klantendienst: 32 (0)4 9680 5151 (van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 19 uur)
7.3 - Met elke klacht die niet werd gemeld in overeenstemming met het hierboven vermelde reglement of binnen de vooropgestelde termijn zal geen rekening worden gehouden, waarbij de Verkoper afstand neemt van zijn verantwoordelijkheid tegenover de Klant.

7.4 - Bij ontvangst van de klacht geeft Bibliomania haar akkoord voor de omruiling of terugbetaling van het desbetreffende product of de desbetreffende producten en brengt zij de Klant hiervan via e-mail of telefonisch op de hoogte. De omruiling of de terugbetaling van een product vindt slechts plaats nadat de Klant een akkoord tot omruiling of terugbetaling heeft ontvangen in overeenstemming met bovenvermelde procedure.

7.5 - Nadat hij door de Verkoper verwittigd werd dat de retour aanvaard wordt, beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen om Bibliomania het desbetreffende of de desbetreffende artikelen terug te sturen, in hun geheel en in de oorspronkelijke verpakking. Als de oorspronkelijke verpakking niet meer bruikbaar is, zal de Klant een voldoende beschermende en stevige verpakking gebruiken om ervoor te zorgen dat het artikel wordt teruggestuurd in de staat zoals hij of zij die heeft ontvangen.

7.6 - De Verkoper verschaft de Klant daartoe een etiket die hem of haar in staat stelt om de niet in overeenstemming zijnde artikelen zonder verzendkosten terug te sturen naar Bibliomania. Ten aanzien van de Verkoper, verloopt het terugsturen van de goed verpakte artikelen door de Klant via een verzamelpunt in een kantoor van bpost, een postpunt of een ophaalpunt.

7.7 - Om aanvaard te worden, moet elke retour vooraf worden gemeld aan de Verkoper.

7.8 - Bij de ontvangst van het teruggestuurde of de teruggestuurde artikelen, gaat Bibliomania over tot het omruilen of terugbetalen van de producten, behalve wanneer het teruggestuurde artikel niet overeenkomt met de verklaring van oorsprong gemaakt door de Klant in het retourformulier. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren of niet te vergoeden als die beschadigd of bevuild zijn door de Klant, of als de artikelen beschadigd of bevuild werden tijdens de retour en duidelijk is dat de Klant geen passende of voldoende beschermende verpakking heeft gebruikt.

8 - Herroepingsrecht

8.1 - In overeenstemming met de wet heeft de Klant het recht om de Verkoper te melden dat hij van de verkoop afziet, zonder boete en zonder opgave van geldige reden, en dat binnen de 14 werkdagen te beginnen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de Bestelling werd geleverd. Als deze einddatum zich voordoet op een zondag of een feestdag of vrije dag, wordt deze datum verlengd tot de eerste daaropvolgende werkdag.

8.2 - Elke retour moet op voorhand worden meegedeeld aan de Verkoper:
 • via de rubriek "mijn account" op de Website of, na zich te hebben aangemeld, kan de Klant de rubriek "een artikel terugsturen" gebruiken. De Klant ontvangt een bericht van ontvangst.
 • of, door het invullen van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de Website, het standaardformulier hieronder (8.13) of elk ander document waarin de Klant expliciet en op ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper kenbaar maakt dat hij van zijn of haar aankoop wil afzien. Dit herroepingsformulier of –document moet verstuurd worden naar Bibliomania binnen de vooropgestelde termijn zoals vermeld in artikel 8.1:
  • via e-mail op het adres van de Klantendienst: info@bibliomania.be
  • via de post op het postadres van de Sociale zetel van Bibliomania: BIBLIOMANIA, DIENST VOOR RETOURS, Mathieu Buntincxstraat 7, 1160 BRUSSEL
8.3 - De niet-gewenste artikelen mogen worden teruggestuurd naar de Verkoper, in hun oorspronkelijke staat en oorspronkelijke verpakking (of een andere verpakking die voldoende stevig en beschermend is), naar het volgende adres: BIBLIOMANIA, DIENST VOOR RETOURS, Mathieu Buntincxstraat 7, 1160 BRUSSEL

8.4 - De Klant beschikt over 14 dagen, te beginnen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing tot herroeping aan de Verkoper heeft meegedeeld, om de niet-gewenste artikelen terug te sturen.

8.5 - De retourkosten zijn voor rekening van de Klant.

8.6 - De Klant moet het bevestigingsbewijs voor verzending van artikelen door bpost of de zelfgekozen Transporteur goed bewaren, en dat ten minste tot op het moment dat de Klant de e-mail ontvangt waarin Bibliomania hem meedeelt dat zijn levering goed werd ontvangen.

8.7 - Bibliomania betaalt de Klant het bedrag terug voor de teruggestuurde artikelen, inclusief de standaard Verzendkosten, of de pro rata Standaard Verzendkosten van toepassing op de geretourneerde artikelen. De standaard Verzendkosten komen overeen met de minst dure verzendmethode zoals gekozen door de Verkoper.

8.8 - De terugbetaling gebeurt maximaal 14 dagen nadat de Klant kennis gaf van zijn of haar beslissing tot herroeping. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling te weigeren tot hij de teruggestuurde artikelen van de Klant heeft ontvangen, of tot de Klant hem het bewijs van verzending van de betreffende goederen heeft overgemaakt.

8.9 - De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode gebruikt door de Klant voor zijn of haar aankoop, tenzij de Verkoper en de Klant uitdrukkelijk een andere methode overeenkomen.

8.10 - Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
 • de levering van producten die niet kunnen worden teruggestuurd omwille van hygiënische redenen of gezondheidsredenen, als u de verzegeling hebt verbroken of wanneer de artikelen, nadat ze werden geleverd, onlosmakelijk vermengd werden met andere artikelen;
 • de levering van geluids- of video-opnames of van software als u na levering reeds de verzegeling hebt verbroken;
 • de levering van producten die op maat werden gemaakt of aan de persoonlijke voorkeur werden aangepast;
 • de verkoop van producten die snel in kwaliteit afnemen of bederven;
 • de verkoop van diensten die volledig door Bibliomania worden uitgevoerd en waarvoor u ons tijdens uw bestelling toestemming hebt gegeven om de artikelen te verzenden en u afstand heeft gedaan van uw herroepingsrecht;
 • de verkoop van digitale inhoud (inclusief apps, software, e-boeken, muziekdownloads, enz.) niet geleverd op een gegevensdrager (bv: op een cd of dvd) als u op het moment van uw bestelling hebt aanvaard dat wij u de artikelen versturen en u afstand hebt gedaan van uw herroepingsrecht;
 • de verkoop van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementen op die uitgaven; en
 • de verkoop van alcoholische dranken waarvan de waarde bij het sluiten van het contract afhangt van fluctuaties op de markt buiten onze controle om.
8.11 - Door de Klant teruggestuurde artikelen die onvolledig, beschadigd of bevuild zijn door de Klant worden niet teruggenomen.

8.12 - In geval van misbruik van retour, behoudt Bibliomania zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren.

8.13 - Sjabloon voor herroepingsformulier:

9 - Geschillen

9.1 - De huidige AVV zijn onderhevig aan de Belgische wet. Dit geldt voor de regels ten gronde en voor de vermelijke regels. In geval van een geschil of klacht, begeeft de koper zich in de eerste plaats tot Bibliomania voor het bekomen van een minnelijke oplossing. Bij het uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil met betrekking tot de huidige AVV worden voorgelegd aan de jurisdictie van het Brusselse arrondissement.