boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Gebruiksvoorwaarden
laatst bijgewerkt op 28/03/2024

1 - Identificatie van de verkoper

1.1 - De website Bibliomania.be (hierna "Bibliomania.be" of "de Website") wordt gepubliceerd en beheerd door de vennootschap naar Belgisch recht BIBLIOMANIA BV.

Besloten vennootschap (BV) met een kapitaal van 19.070 EUR
Ondernemingsnummer: 0634.654.172
BTW identificatienummer (BE): BE 0634.654.172
RPR Leuven

Maatschappelijke zetel (enkel briefwisseling):
Blokstraat 5, 3078 KORTENBERG

Klantendienst:
  • telefoonnummer: 32 (0)4 9680 5151 (van maandag tot en met zaterdag van 9u tot 19u)
  • e-mail: info@bibliomania.be

2 - Intellectuele eigendom

2.1 - De Website en haar volledige inhoud (inclusief - maar niet beperkt tot - ontwerp, afbeeldingen, logo's, teksten...) zijn het eigendom van Bibliomania.

2.2 - Elk gebruik in welke vorm dan ook is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming van Bibliomania. Elk inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

2.3 - Buiten de wettelijke waarborgen met betrekking tot het sluiten van een koopovereenkomst, kan Bibliomania niet aansprakelijk gesteld worden voor de op de Website gepubliceerde informatie.

2.4 - Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

3 - Inhoud en Aansprakelijkheid

3.1 - De Website stelt voor en beschrijft een aantal artikelen die Bibliomania te koop stelt of heeft gesteld. In die zin streeft Bibliomania naar het verspreiden van correcte informatie. Daar zorgen ook de wettelijke waarborgen voor (zie ook de Algemene Verkoopvoorwaarden).

3.2 - Desalniettemin publiceert ook de Website algemene informatie en links naar andere websites. In dit kader, en ondanks de grootste zorgvuldigheid van toepassing bij het ontwerpen en bijwerken van deze Website, kan Bibliomania de nauwkeurigheid van de hier gepubliceerde informatie niet garanderen, en kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de Website en/of voor zijn gebruik.

3.3 - De informatie en gegevens op deze Website zijn louter ter informatie en begeleiding. Bibliomania kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onduidelijkheden of omissies in de op de Website gepubliceerde informatie.

3.4 - In het algemeen zal Bibliomania niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen van technische aard die de beschikbaarheid van haar Website zouden beÔnvloeden of onmogelijk maken. Bibliomania behoudt zich het recht voor om deze Website tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk af te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

3.5 - Bibliomania zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een wijziging, onderbreking, opschorting of stopzetting van de Website. In het geval dat links worden gepubliceerd door Bibliomania naar de website van derden, kan Bibliomania niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of beschikbaarheid van deze andere websites.

3.6 - Met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, kan Bibliomania niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, inclusief - maar niet beperkt tot - winstdervingen, klantenverlies, verlies van gegevens of immateriŽle activa als gevolg van het gebruik van de Website of het onvermogen ervan, en in het algemeen elk geval met betrekking tot de Website en/of de websites van derden.

3.7 - Bibliomania kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk hacken van de Website en de schade die dergelijke piraterij zou kunne naanbregen aan u of aan derden.

4 - Persoonlijke gegevens

4.1 - De manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen en opslaan, wordt beschreven in de sectie Privacy

5 - Cookies

5.1 - De manier waarop Bibliomania cookies gebruikt, wordt beschreven in de sectie Cookies