boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Het dialect van Aarschot en omstreken - 2 volumes
Gebonden / 542 bladzijden / uitgave 1958
taal (talen) : nederlands
afmetingen : 280 (h) x 225 (b) x 74 (dk) mm
gewicht : 3360 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
(De 2de volume bevat een 200 tal kaarten)

Het is met een enigszins bezwaard gemoed dat ik deze studie in het licht zend : een groot gedeelte ervan werd namelijk geschreven meer dan 35 jaar geleden ! Ze is inderdaad niets anders dan een wat opgefriste en aangevulde bewerking van het academisch proefschrift, waarop ik in maart 1923, aan de katholieke universiteit te Leuven, promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte en de letteren en dat ik toen een fonetisch-historische studie heb genoemd. De hele opzet, de structuur en de uitwerking zijn onveranderd gebleven, om de eenvoudige reden dat ik niet de moed had om het werk nog eens over te doen. Natuurlijk heb ik de detailwijzigingen aangebracht die me nuttig of noodzakelijk leken en op haast elke bladzijde aanvullingen ingelast.

Reeds in 1940 had ik het grootste deel van het vocalisme bewerkt met het oog op een eventuele gecondenseerde uitgave. Bij de bewerking van het consonantisme, 15 jaar later, moest niet meer naar dezelfde beknoptheid worden gestreefd, zodat er in dit opzicht wel enig verschil is tussen de presentatie van de verschillende delen van deze studie.

Degenen die geprobeerd hebben mij te overtuigen dat mijn werk nog niet is verouderd, hebben er vooral op gewezen dat wij nooit te veel volstrekt betrouwbaar dialectmateriaal kunnen hebben. Het is vooral deze overweging die mij de moed heeft gegeven om het tijdrovend werk van het persklaar maken van deze lijvige studie te ondernemen.

Deze monografie bevat een grondig onderzoek van de klankleer van het dialect van Aarschot (vocalisme en consonantisme) en een vrij grondige behandeling van de vormleer. Het uitgebreid register bevat alleen de woorden die in de klank- of vormleer speciaal zijn behandeld, maar niet de honderden andere woorden, gebruikt in de talrijke voorbeelden uit de Aarschotse omgangstaal, vooral in de vormleer. Het register geeft dus lang geen volledig overzicht van de woordvoorraad van het Aarschots.

Daarenboven beschrijft deze studie ook vrij grondig het vocalisme van het dialect van 23 dorpen in een gebied ten noorden, noordwesten en noordoosten van Aarschot (zie blz. xvi) i1). In 1922 heb ik dat gebied maanden lang systematisch onderzocht aan de hand van vragenlijsten die meer dan 2000 woorden bevatten en uitsluitend het onderzoek van het vocalisme op het oog hadden. Verschijnselen uit het consonantisme komen in de dialectgeografie dan ook slechts sporadisch ter sprake. De talrijke kaarten (268) vormen een vrij volledige atlas van het vocalisme van het beperkte door mij onderzochte gebied.
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: