boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Zedelgem 900 jaar
door Collectif
Hardcover / 240 bladzijden / uitgave 1989
taal (talen) : nederlands
afmetingen : 247 (h) x 215 (b) x 18 (dk) mm
gewicht : 880 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
Op 31 oktober 1089 wordt Zedelgem voor het eerst vermeld in een geschiedkundig document. Hierover lezen we in het boek van pastoor F. Ronse, Geschiedenis van Zedelgem-Veldegem, p. 12 : "In de rekening der Proosdij van St Donaas te Brugge staat ten jare 1089 : "in Zedelghem, census iiij sol." Zelfden jare 1089 leest men in een begiftigingsakt ten voordeele van het Kapittel van Sint Donaas te Brugge "Zedeiinghem" en "Sedelingem", twee woordvormen in zelfden akt."

Wat is er omtrent die aanhaling aan te merken ?

1. De "census Illl sol." komt niet voor in de rekening van de Proosdij van St.-Donaas over het jaar 1089 - rekening die trouwens niet bestaat - maar wel in de akte van 31 oktober 1089.

2. Die akte is geen begiftigingsakte, maar wel een bevestigingsakte. Graaf Robrecht II doet geen schenking aan het kapittel van St.-Donaas, maar hij bevestigt wat het kapittel al bezat.

3. Zedelgem (Sedelingem) komt niet tweemaal, maar slechts éénmaal voor in die akte. Na lezen en herlezen van die akte heb ik vruchteloos gezocht om tweemaal Zedelgem te vinden. Bekijk trouwens zelf maar eens de foto van de akte die hierbij wordt weergegeven.

U zult er slechts éénmaal "Sedelingem" vinden.

Wat er nu onomstootbaarwaar is bij F. Ronse, is dat Zedelgem voor het eerst in 1089 wordt vermeld.

Of wordt Zedelgem misschien toch nog vroeger vermeld ? Wat hebben personen die in toponymie beslagen zijn, hierover geschreven en wanneer wordt volgens hen Zedelgem voor het eerst vermeld ?

We vinden drie data :

1. J. Mansion, De voornaamste bestanddelen der Vlaamsche plaatsnamen, Brussel, 1935, p. 145 geeft: 1089 Zedelgheem.
2. A. Carnoy, Origines des noms des communes de Belgique, Leuven, 1949, t. II p. 770 geeft: 1107 Zedelgheem.
3. M. Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Noord-Frankrijk en West-Duitsland, Brussel, 1960, t.ll p. 1099 geeft als eerste vermelding : 1080 Sillengem.

In zijn bijdrage in Dé Leiegouw 1983 "Inleiding tot de oude toponymie van West-Vlaanderen" p. 46 vernoemt hij alleen nog 1089 Sedelingem.
Zo hebben we de keuze tussen drie data. Zedelgem heeft - en terecht - 1089 gekozen en viert men er in 1989 "900 jaar Zedelgem".
Laten we nu deze drie data nader bekijken [...]
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: