boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Gerard Mercator et la géographie dans les Pays-Bas méridionaux (16e siècle)
door Collectif
« Gerard Mercator en de geografie in de zuidelijke nederlanden (16de eeuw) »
Paperback / 176 bladzijden / uitgave 1994
taal (talen) : frans, nederlands
afmetingen : 296 (h) x 210 (b) x 17 (dk) mm
gewicht : 864 gram
BESCHIKBAAR
zeer goede staat
24,95 EUR
referentie : 1005639
Alle prijzen zijn BTW inbegrepen
Pour les férus de poésie anglaise, le nom de Mercator évoquera peut-être tout d'abord la strophe suivante de The Himting of the Snark, le très célèbre poème de Lewis Carroll (1832-1889), qui fut professeur de mathématiques à Oxford:

'What's the good ofMercator's Northpoles and Equators, Tropics, Zones, and Meridian Lines?' So the Bellman would cry: and the crew would reply 'They are merely conventional signs'

Ces vers illustrent admirablement bien la renommée dont jouissait le cartographe flamand Gérard Mercator partout dans le monde: on associe spontanément le nom de Mercator à la cartographie, la branche dans laquelle il a en effet rempli un rôle de pionnier. Sa célèbre méthode de projection, qui porte son nom, utilisée encore de nos jours partout dans le monde pour la réalisation de documents cartographiques, a fait de son nom un synonyme de cartographie.

Comme c'est le cas pour tant de grands scientifiques de l'histoire, le nom de 'Mercator' est connu de tous mais à part un groupe de spécialistes triés sur le volet, personne de nos jours ne connaît bien son œuvre cartographique et encore moins sa personne. Ce qui ne fait aucun doute toutefois c'est que son œuvre mérite plus que la simple notoriété. Avec la réalisation, en 1569, de sa mappemonde Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium emendate accomo-data, dans laquelle il appliquait pour la première fois sa méthode de projection, Gérard Mercator a marqué un tournant dans le développement de la cartographie et dans l'évolution de la navigation maritime. Ajoutons que peu de gens savent que c'est à Mercator qu'on doit le ternie 'atlas' désignant un recueil de cartes sous forme de livre. Il fut également le premier scientifique à mentionner l'Amérique du Nord et du Sud comme étant des entités séparées et à localiser le pôle magnétique sur la terre. Avec ses cartes et ses atlas, qui ont tous ouvert de nouvelles voies dans le domaine de la cartographie au cours du seizième siècle, il a posé la base d'une nouvelle image du monde. En sa qualité de scientifique, il a également contribué au développement d'une nouvelle vision du cosmos. Sa création d'une nouvelle calligraphie pour les cartes et ses talents de graveur ont doté ses œuvres d'une valeur artistique toute particulière. [...]


Bij het horen van de naam Mercator zullen de kenners van de Engelse dichtkunst wellicht eerst denken aan volgende strofe uit The Hunting of the Snark, het zo befaamde gedicht van Lewis Carroll (1832-1889), eertijds professor wiskunde te Oxford:

'What's the good ofMercator's Northpoles and Equators, Tropics, Zones, and Meridian Lines?' So the Bellman would cry: and the crew would reply 'They are merely conventional signs'!

Deze verzen illustreren op voortreffelijke wijze de bekendheid die de Vlaamse cartograaf Gerard Mercator overal ter wereld verwierf: wie de naam Mercator hoort, legt spontaan de associatie met cartografie, het terrein waarop hij inderdaad een pioniersrol heeft vervuld. Zijn befaamde, naar hem genoemde projectiemethode, die ook vandaag nog overal ter wereld bij de realisatie van cartografische documenten wordt aangewend, maakte daarbij zijn naam tot synoniem van cartografie.

Zoals dit voor zovele grote wetenschappers uit de geschiedenis het geval is, is de naam 'Mercator' wel iedereen bekend, maar buiten een selecte groep van specialisten is vandaag de dag niemand nog vertrouwd met zijn cartografisch oeuvre en nog veel minder met zijn persoon. Dat zijn werk die algemene bekendheid echter meer dan waard is, staat buiten kijf. Met de realisatie in 1569 van zijn wereldkaart Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navi-gantium emendate accomodata, waarin hij voor de eerste maal zijn projectiemethode toepaste, veroorzaakte Gerard Mercator een omwenteling in de verdere ontwikkeling van de cartografie en daarmee ook de verdere evolutie van de zeevaart. Daarnaast is weinigen bekend dat de term 'atlas' voor een kaartenver-zameling in boekvorm aan Mercator te danken is. Hij was ook de eerste wetenschapper die Noord- en Zuid-Amerika vermeldde als afzonderlijke entiteiten en de magnetische pool op aarde lokaliseerde. Met zijn kaarten en atlassen, die stuk voor stuk baanbrekend zijn geweest op het terrein van de cartografie tijdens de zestiende eeuw, legde hij de basis voor een nieuw wereldbeeld. Als wetenschapper droeg hij ook bij tot de ontwikkeling van een nieuwe visie op de kosmos. Met zijn creatie van een nieuw kalligrafisch kaartschrift en zijn kunde als graveur bezorgde hij zijn werken ook een bijzondere artistieke waarde.

gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: