boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Dordrecht in oude ansichten
Hardcover / 160 bladzijden / uitgave 1970
taal (talen) : nederlands
afmetingen : 151 (h) x 210 (b) x 13 (dk) mm
gewicht : 356 gram
BESCHIKBAAR
zeer goede staat
19,95 EUR
referentie : 1007286
Alle prijzen zijn BTW inbegrepen
De oorspronkelijke opzet van dit boekje, waarvan de afbeeldingen hoofdzaak en de daarbij geplaatste onderschriften bijzaak zijn, was een zo volledig mogelijk beeld te geven van het uiterlijk van en het leven te Dordrecht gedurende de laatste twee decennia der 19de en de eerste drie decennia dezer eeuw. Voor de stad Dordrecht was deze periode een tijd van overgang van kwijnende handelsstad tot opkomende industriestad. In die jaren begon tevens moeizaam een uitbreiding der stedelijke bebouwing buiten de oude binnenstad en haar naaste omgeving in oostelijke en zuidelijke richting op gang te komen.

Deze opzet bleek - wilde het boekje niet te prijzig worden - slechts tot op zekere hoogte te handhaven. Toch zijn, naast afbeeldingen naar oude prentbriefkaar-ten, ook een beperkt aantal naar oude foto's vervaardigde afbeeldingen opgenomen die enkele van de vele facetten van het Dordtse leven tussen ongeveer 1880 en 1930 in beeld brengen.

Sommige van de oude ansichten brengen behalve een meestal grondig gewijzigde topografisohe situatie, ook een facet van het leven te Dordrecht voor en na de jongste eeuwwisseling in beeld.

Vooral de topografische afbeeldingen, maar ook de meeste andere, zullen de leden der oude garde die dit boekje bekijken en lezen, waarschijnlijk vaak met een zekere weemoed doen terugdenken, misschien zelfs terugverlangen naar die geheel of ten dele nog door hen zelf beleefde periode, waarin het nog mogelijk was in Dordrecht midden op de rijweg te lopen. Het was een periode waarin men - ondanks het feit dat er op tal van plaatsen nog geen trottoirs waren - niet elk ogenblik de kans liep aan- of omvergereden te worden en waarin zebra's, behalve in het wild, uitsluitend in dierentuinen voorkwamen.

Het jongere geslacht zal in dit boekje kunnen zien, dat Dordrecht in de thans ruim 36 jaar achter ons liggende halve eeuw van 1880 tot 1930 nog volop het karakter ener rustige provinciestad had, een karakter dat het nog steeds niet helemaal - volgens sommigen zelfs helemaal niet - verloren heeft. Door het slaan van een drietal spoorwegbruggen was dan ook maar juist een einde gekomen aan de geïsoleerde ligging op een eiland, die eeuwen duurde.

Behalve een zevental afbeeldingen dat beschikbaar werd [...]
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: