boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Anderlecht : Un regard vers le passé / Een terugblik op het verleden, 2
« 2eme partie : Veeweyde, Petit Ile, Paepsem, Aa et La Roue / Deel 2 : Veeweide, Klein Eiland, Paapsem, Aa en Het Rad »
Hardcover / 130 bladzijden / uitgave 2004
taal (talen) : frans, nederlands
uitgever : Het Streekboek
afmetingen : 304 (h) x 215 (b) x 14 (dk) mm
gewicht : 880 gram
BESCHIKBAAR
zeer goede staat
35,95 EUR
referentie : 1017082
Alle prijzen zijn BTW inbegrepen
Après le 1er volume de cette série qui, dans un premier temps, n’était pas destiné à être publié mais uniquement à égayer nos loisirs, nous avons été surpris de voir l’intérêt que beaucoup ont porté à cet ouvrage.

Cela nous a encouragés à poursuivre notre entreprise dans ce deuxième recueil d’images et de documents d’Anderlecht destiné à faire mieux connaître et à faire aimer davantage encore notre belle commune, si variée d’aspect.

Pour en saisir tout l’attrait, toutes les séductions et toute la poésie, il faut être du terroir et l’aimer d’un amour filial profond, il faut l’avoir étudiée, fouillée, approfondie. En un mot, notre commune doit être « comprise ».

On tente souvent de se convaincre que les choses qu’on a aimées ont été remplacées par d’autres qu’on suppose être meilleures, mais c’est cependant avec regrets et mélancolie que nos pensées se remémorent les souvenirs disparus. Pour les seniors c’est souvent une consolation que de faire allusion à des événements ou à des choses passées ; elles redonnent un peu vie à leur jeunesse.


Na het eerste deel van deze reeks, dat aanvankelijk niet voor publicatie bestemd was, maar het resultaat van onze vrijetijdsbesteding, waren wij verrast door de enorme belangstelling die betoond werd voor dit boek.

Deze bemoedigende reactie heeft ons ertoe aangezet ons werk verder te zetten in een tweede bundel met beelden en documenten over Anderlecht, bedoeld om de verschillende aspecten van onze mooie gemeente beter te leren kennen.

Om de totale aantrekkingskracht, alle bekoringen en de hele poëzie te vatten, moet men In de streek opgegroeid zijn, men moet er kunnen van houden met een kinderlijke liefde, men moet ze bestudeerd, doorzocht en doorgrond hebben. In één woord, men moet onze gemeente “beleven”.

Vaak tracht men zichzelf ervan te overtuigen dat de dingen waarvan men heeft gehouden, vervangen zijn door andere die men veronderstelt beter te zijn, maar toch Is het met spijt en weemoed dat onze gedachten de vergane souvenirs weer in herinnering brengen. Voor anderen Is het vaak een troost te verwijzen naar dingen of gebeurtenissen uit het verleden; zij doen een beetje hun jeugd herleven.
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: