boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
800 jaar Sterrebeek : Schetsen uit het dagboek van een gemeente
door Collectif
Paperback / 24 bladzijden / uitgave 1973
taal (talen) : nederlands
uitgever : Kredietbank
afmetingen : 265 (h) x 170 (b) x 3 (dk) mm
gewicht : 95 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
Wie het vreedzame dorp Sterrebeek ziet, zal niet gauw geneigd zijn te denken aan de wilde zee noch aan de vochtige tropenhitte. Nochtans was er een tijd - uiteraard lang geleden - toen de zee kabbelde waar nu Sterrebeek ligt. In het eoceen - dit is zowat 55 miljoen jaar geleden - kwam Sterrebeek als het ware op de kust te liggen van de golf die van Meise tot de bergen van Kortenberg liep. Er moet toen wel een aangename temperatuur hebben geheersl want de streek was bevolkt door talrijke dieren die wij gewoonlijk in de warme streken terugvinden: nijlpaarden, neushoorns, olifanten e.d.

Af en toe worden in het heuvelland rond Brussel nog wel fossielen van deze oudste bewoners van ons land ontdekt.

Mensen waren er nog niet. Er moesten eerst nog enkele tientallen miljoenen jŠren en enkele ijstijdperken voorbijgaan vooraleer de zogenaamde "homo sapiens" - de verstandige mens - zijn intrede zou doen. Dit gebeurde zowat 100.000 jaar geleden maar wij weten niet sedert wanneer hij in de omgeving van Sterrebeek vertoefde. Zeker is dat zich dertig tot veertig eeuwen vůůr Christus mensen te Sterrebeek hebben opgehouden: op de Tuitenberg en te Voskapel werden inderdaad sporen van menselijke activiteit ontdekt uit de periode van het midden-neoliticum. Graven uit die tijd die elders in Europa werden ontdekt geven ons een vaaq beeld ervan hoe die mensen moeten hebben geleefd. Zij kenden reeds de techniek van de pottenbakkerij - vandaar de naam bandceramische volkeren voor een bepaalde kuituur - maar zij begonnen ook reeds aan landbouw en vooral aan graan-teelt te doen. De hoofdbezigheid bleef echter veeteelt en jacht.

Het wilde dierenpark verschilde niet erg van dat van nu, maar was natuurlijk veel uitge-breider: er waren herten, reeŽn, beren, everzwijnen, wolven en bisons om van het overvloedige kleine wild te zwijgen. Iets later verschenen de diverse " bekervolkeren " waaronder zich handelaars en - naar de bronstijd toe - metaalarbeiders bevonden. De schaarse stenen overblijfselen die op de Tuitenberg ontdekt werden, laten spijtig genoeg niet toe precies te bepalen welke cultuurgroep ze achterliet. Het is echter vrijwel zeker dat er nog vůůr onze jaarrekening een dorpsgemeenschap te Sterrebeek bestond: dat blijkt uit turfopgravin-gen die sporen van landbouw uit de 5e -6e eeuw vůůr Christus aantoonden.

Meer weten wij echter niet.

De "nevelen des tijds" onttrekken trouwens de voorgeschiedenis van Sterrebeek aan onze kennis en dit zou waarschijnlijk zo gebleven zijn tot ver in onze tijdrekening, had niet een toeval - de ontdekking van de "romeinse" schat van Sterrebeek -'n tipje van de sluier opgelicht.
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: