boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Mensen maken Geschiedenis : De Kredietbank en de Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985
Gebonden / 358 bladzijden / uitgave 1985
taal (talen) : nederlands
uitgever : Kredietbank
afmetingen : 270 (h) x 210 (b) x 48 (dk) mm
gewicht : 1465 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
Waarover gaat het ?

Over vijftig jaar geschiedenis van een instelling waarvan de oorsprong nog veel verder in het verleden ligt. Een geschiedenis die de zeer bewogen periode doorkruist die de laatste 50 jaar waren.

Prof. Van der Wee is ongetwijfeld de eerste die zo diep doordrong in de financiële gebeurtenissen die zich tijdens deze periode hebben voorgedaan in België en meer bepaald in Vlaanderen. Hij is vermoedelijk ook de eerste die toegang kreeg tot archieven waarvan zelfs de oudstgedienden van de Kredietbank thans het bestaan niet meer vermoeden, laat staan de Ínhoud ervan kennen.

Wij zijn hem dankbaar voor het monnikengeduld dat hij en zijn echtgenote betoonden bij het doorworstelen van stapels documenten en archiefstukken en voor de inzet die de studie van het onderwerp en het schrijven van de tekst ongetwijfeld heeft vereist.

De bijdrage die door dit boek wordt geleverd aan de financiële geschiedenis van België, kan moeilijk worden onderschat. Zo zullen b.v. vele aspecten van de bankhervorming van 1934-1935, dank zij feiten die door Prof. Van der Wee worden vermeld, voor velen heel wat begrijpelijker worden. Zijn werk situeert alle gebeurtenissen van de betrokken periode in hun logisch en feitelijk verband, waardoor ze hun juist historisch perspectief kregen. Als historicus respecteerde hij hierbij de plicht van objectiviteit en besteedde hij de nodige aandacht aan de moeilijke en kritieke episodes in het ontstaan en tijdens de latere ontwikkeling van de bank.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de bank schreven de heren Luc. Wauters en L. Delmotte een boek onder de titel ’Het Belgisch Bankwezen ten dienste van de Economie - 1935-1960’.

Hoewel toen wel de stamboom van de Kredietbank werd opgemaakt en gepubliceerd op een der eerste pagina’s van het genoemde boek, was het opzet ervan toch niet de geschiedenis van de bank te schrijven, zodat niet nader werd ingegaan op het ontstaan en de eerste járen van de Kredietbank. Natuurlijk hadden de auteurs toen de schaarse publikaties gelezen over de crisis van de instellingen die tot de oprichting van de Kredietbank zou leiden, o.m. de passages hieraan gewijd door Prof. Baudhuin in zijn ’Histoire Economique de la Belgique’.
andere publicaties door Herman Van der Wee
andere publicaties door Monique Verbreyt
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: