boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Beknopt woordenboek Nederlands-Pools voor de zakenwereld, 2 delen
door Collectif
« Niderlandzko-Polski »
Paperback / 328 bladzijden / uitgave 2001
taal (talen) : nederlands
afmetingen : 240 (h) x 160 (b) x 22 (dk) mm
gewicht : 630 gram
BESCHIKBAAR
zeer goede staat
15,95 EUR
referentie : 1014058
Alle prijzen zijn BTW inbegrepen
Bij de planning van de werkzaamheden werden binnen de “zakelijke communicatie” volgende praktische wetenschapsdomeinen gekozen, die tegelijk als semantische velden konden worden beschouwd:

- bank
- belastingen
- handel
- marketing
- nijverheid
- handelsrecht

De materiaalverzameling gebeurde voor deze zes gebieden op verschillende manieren:

Voor handel en nijverheid werd uitgegaan van een bestaande woordenlijst Nederlands-Frans voor Belgische studenten aan de Universiteit Luik.

Voor bank werd gewerkt op basis van informatiemateriaal van de (toenmalige) (Belgische) Kredietbank en een in Nederland verschenen boek: “Bank-lexicon, uitg. Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE), Amsterdam.

Het onderdeel belastingen kwam tot stand door het excerperen van de desbetreffende aangifteformulieren voor Nederland en België.

Voor marketing stonden de handboeken: “Inleiding tot de Marketing, J. Leunis, Acco Leuven, 1992” en “Principes van marketing, P. Kotier e.a., Academie Service, Schoonhoven, januari 2000” model, voor handelsrecht het handboek “Beginselen van het Handelsrecht, J. Van Goethem en J. Rogge, uitgeverij Novum, 1995.

Het Beknopt Woordenboek Nederlands-Pools voor de Zakenwereld bestaat uit twee delen:

- Deel 1 is gerangschikt naar de zes in het woord vooraf genoemde domeinen, in de daar vermelde volgorde, ieder domein is opgedeeld in rubrieken.

- Deel 2 is een alfabetisch gerangschikte lijst van de in deel 1 voorkomende ingangen. Dit tweede deel heeft in principe dezelfde Ínhoud als het eerste, maar de thematische indeling op twee niveaus die dat eerste deel kenmerkt, vervalt. In wezen is deel 2 tot stand gekomen door samenvoeging van de zes domeinen uit deel 1. Waar ingangen uit twee of meer domeinen elkaar overlapten, is er in de regel maar één behouden. In de thematische lijsten van deel 1 zijn die doubletten niet geschrapt. In een op iedere bladzijde rechts toegevoegde kolom verwijst deel 2 naarde domeinen en rubrieken in deel 1.
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: