boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
De Antwerpse Tram. Van paardetram tot premetro. 1873 - 1979
Gebonden / 778 bladzijden / uitgave 1980
taal (talen) : nederlands
afmetingen : 303 (h) x 220 (b) x 49 (dk) mm
gewicht : 3320 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
Op 25 mei 1973 was het honderd jaar geleden dat de eerste paardetramlijn tussen Antwerpen, Meir en Berchem-Kerk plechtig in gebruik genomen werd en meteen ook de verjaardag van honderd jaar evolutie van het openbaar vervoer in onze Scheldestad.

De idee deze geschiedenis op te zoeken en neer te schrijven ontstond in 1967 naar aanleiding van een werkvergadering over de eventuele viering van het honderdjarig bestaan van het openbaar vervoer te Brussel en voorzien voor 1969.

Ook door een persoonlijke belangstelling, van kindsbeen af, voor het verleden van de Antwerpse tram en de Buurtspoorwegen, en gezien de bindingen van de familie met laatstgenoemde maatschappij, ontstond er met de tijd een vrij aanzienlijk foto- en dokumentenarchief in persoonlijk bezit, waaruit eveneens belangrijke gegevens konden geput worden.

Na veelvuldige en tijdrovende opzoekingen verscheen dan in 1973, ter gelegenheid van hogervermelde viering, deel I van «Honderd Jaar Tramexploitatie in Antwerpen en Randgemeenten», gevolgd in 1975 door het tweede deel.

Beide boekdelen, uitgegeven in eigen beheer en met beperkte middelen, kregen een gunstig onthaal bij pers en publiek. Gezien de kleine oplage waren beide werken zeer vlug uitgeput en niet meer verkrijgbaar.

Terloops weze hier vermeld dat de publikatie van de geschiedenis van de Antwerpse tram een primeur was in België. Voordien was nog geen enkele gedetailleerde geschiedenis verschenen van een stadstram- of streekbedrijf. Dit voorbeeld werd gevolgd in 1976 door publikaties over het openbaar vervoer te Brussel en te Luik.

Dank zij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen ligt thans voor U een herwerkte en aangevulde herdruk van beide delen samen en met een nieuwe titel: De Antwerpse Tram.

Ik ben de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen en in het bijzonder de heer K. Blanckaert, Voorzitter van de Raad van Beheer en de heer ir. A. Blondé, Beheerder-Directeur-Generaal. ten zeerste erkentelijk en dankbaar voor de waardering die zij hebben uitgesproken over het gedane opzoekingswerk en dit hebben willen betonen door de verwezenlijking van een herdruk.

Ik wil ook graag langs deze weg nogmaals de leidende ambtenaren en personeelsleden van de trammaatschappij danken voor hun spontane medewerking, speciaal de heer R. Ruwisch, voor de nauwe samenwerking die ik van hem mocht ondervinden tijdens de maanden van voorbereiding van de herdruk. Zonder hun bereidwilligheid zouden bepaalde gegevens, geput uit ter plaatse geraadpleegde dokumenten. niet beschikbaar zijn geweest.

Tevens dank ik alle personen die in het verleden mij behulpzaam zijn geweest en wegwijs hebben gemaakt in de verschillende archieven buiten M.I.V.A., zoals het Stadsarchief en de Bibliotheek voor het Onderwijzend Personeel te Antwerpen, het Ministerie van Verkeerswezen te Brussel en de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen.

Mijn dank gaat ook naar alle privé-personen of verenigingen die mij op een of andere wijze, geholpen hebben door het beschikbaar stellen van hun privé-gegevens of fotodokumenten. Tussen al deze personen wil ik toch één bijzonder vermelden en hem welgemeend danken, nl. Cdt P. Roovers. een tramenthousiast uit één stuk, die met veel geduld de technische tekeningen van het rollend materieel heeft vervaardigd.
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: