boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
B Consolidation - 29.013
Paperback / 96 bladzijden / uitgave 2013
taal (talen) : frans, nederlands
uitgever : Nicolas Collection
ISBN : 2930748095
EAN : 9782930748092
afmetingen : 210 (h) x 296 (b) x 8 (dk) mm
gewicht : 520 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
A la fin de la deuxième guerre mondiale, la S.NC.B. s’est retrouvé avec juste un bon millier de locomotives à vapeur sur plus du triple avant la guerre. Il fallait absolument commander des nouvelles locomotives qui pouvaient entrer en service le plus vite possible. Malheureusement, il n’est pas possible que les usines du pays et même des pays limitrophes puissent les construire. C’est pour cela que la Belgique contacta les Etats-Unis pour acheter 300 locomotives à vapeur « Consolidation » - type 140 qui auraient une puissance d’environ 2000 CV et pouvant rouler à plus ou moins 100 Km/h. Les locomotives ressemblent en fait aux 141R françaises et la majorité des pièces pour la construction sont identiques ou très semblables à la future série 29. Malheureusement, les Etats-Unis n’avaient déjà plus de possibilités de construire ces locomotives vu que les usines sont déjà débordées de commande pour plusieurs années. C’est donc pour cela que la filiale canadienne de « Montréal Locomotives Works » ou en abrégé MLW allait finalement construire les 160 premières 29. Les 60 suivantes seront construites chez « Canadian Locomotives Company » et les 80 dernières à 1’ « American Locomotives Company ». Très vite, les locomotives du type 29 se transforment en locomotives pour tout service, qui seront de bonnes locomotives sans gros problèmes et de plus faciles à conduire. Les premiers dépôts que reçurent les locomotives du type 29 seront Schaerbeek, Hasselt, Alost, Stockem, Ronet, Ottignies, et Haine-Saint-Pierre. Ensuite quelques autres dépôts recevront aussi les types 29 comme Mons, Saint-Ghislain et Merelbeke. Les locomotives du type 29 sont donc des locomotives à vapeur que l’on rencontre en fait partout dans le pays.

L’amortissement de ces locomotives du type commença déjà en 1961 malgré peu d’années de service comparativement à certaines autres séries. Les toutes dernières locomotives du type 29 circuleront en 1966 et dont la 29.013. Le voyage d’adieu à la vapeur effectué par la 29.013 s’effectuera le 20 décembre 1966. Elles seront finalement réformées le 20 avril 1967 et donnant la fin officielle à la traction vapeur à la S.N.C.B. Par la suite, quelques locomotives seront transformées en « générateurs mobiles de vapeur » pour le préchauffage des trains de voyageurs.


Op het einde van Wereldoorlog 2 hield de N.M.B.S nog slechts een duizendtal stoomlocomotieven over van de oorspronkelijk meer dan drieduizend. Er moest dus dringend een uitgekeken worden naar nieuwe locomotieven die zo snel mogelijk in dienst zouden kunnen komen. Jammer genoeg was het onmogelijk in eigen land evenals in de ons omringende landen de loc’s te laten bouwen. Om die reden dat België contact opnam met de Verenigde Staten om 300 stoomlocomotieven van het type “Consolidation - typel40 te kopen die een vermogen zouden hebben van 2000 PK en een snelheid van ongeveer 100 km/u zouden halen. De locomotieven waren in feite vergelijkbaar met de Franse 141R en het merendeel van de onderdelen nodig bij de bouw van deze toekomstige locomotieven van de reeks 29 waren dezelfde of vergelijkbaar.

De Verenigde Staten hadden echter niet de mogelijkheid om deze locomotieven te bouwen aangezien het orderboekje van de fabrieken reeds vol was voor de komende járen. Het is daarom dat het Canadese zusterbedrijf “Montreal Locomotives Works” of afgekort MLW de eerste 160 29-ers bouwden. De volgende 60 eenheden zullen gebouwd worden door “Canadian Locomotives Company” en de laatste 80 bij de “American Locomotives Company. Heel snel blijkt dat de locomotieven van het Type 29 het “duiveltje doet al” wordt zonder al te grote problemen en gemakkelijk te besturen. De eerste stelplaatsen die locomotieven van het type 29 kregen toebedeeld zijn Schaarbeek, Hasselt, Aalst, Stockem, Ronet, Ottignies en Haine St. Pierre. Later kon men ze ook terugvinden in stelplaatsen zoals Bergen, Saint-Ghislain en Merelbeke. De locomotieven van het type 29 zijn dus stoomlocomotieven die men overal verspreid in het land terug vindt.

Het uitrangeren van deze loc’s begon vanaf 1961 desondanks hun gering aantal dienstjaren vergeleken bij andere types.

De allerlaatste 29-ers rijden tot in 1966, waaronder de 29.013.

De afscheidsrit van het stoomtijdperk werd uitgevoerd door de 29.013 op 20 december 1966 en alle locomotieven worden afgesteld op 20 april 1967, datum van het officiële einde van de stoomtractie bij de N.M.B.S.

Enkele loc’s werden vervolgens nog omgebouwd tot “mobiele stoomgeneratoren” voor de voorverwarming van reizigerstreinen.
andere publicaties door Thierry Nicolas
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: