boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
1914 - 1918 : 365 foto's / photos / images / bilder
Hardcover / 240 bladzijden / uitgave 2009
taal (talen) : frans, nederlands, engels, duits
uitgever : Lannoo
ISBN : 9020986155
EAN : 9789020986150
afmetingen : 215 (h) x 275 (b) x 23 (dk) mm
gewicht : 1295 gram
BESCHIKBAAR
zeer goede staat
9,95 EUR
referentie : 1018682
Alle prijzen zijn BTW inbegrepen
In 1919, een jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, werden onder de titel N'oublions jamais (Laten we nooit vergeten) dertig mapjes van - meestal - twaalf foto's uitgegeven ten voordele van de oorlogsweduwen en -wezen. Deze beelden worden nu samengebracht in één boek en illustreren op een zeer aangrijpende manier het dagelijkse leven aan het Belgische front tijdens WO I. Ze zijn voorzien van nuttige commentaren díe de foto's op een heldere manier verklaren.

De beelden in dit boek blijven op het netvlies gebrand en houden de herinnering aan de wreedheden van de Eerste Wereldoorlog, 90 jaar later, meer dan levendig.

Het Archief van het Koninklijk Legermuseum in Brussel bewaart deze en andere beelden voor het nageslacht en speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van dit unieke historische materiaal.


En 1919, un an après la fin de la Première Guerre mondiale, trente dossiers, contenant généralement une douzaine de photos, furent édités sous le titre N'oublions jamais au profit des veuves et des orphelins de guerre. Ces clichés, aujourd'hui réunis en un ouvrage, illustrent de manière particulièrement touchante le quotidien sur le front belge pendant la Grande Guerre. Entre-temps les photos ont été pourvues de commentaires qui en éclairent le contenu.

Les photos de cet ouvrage s'impriment dans la mémoire. Nonante ans plus tard, elles portent le souvenir, plus que vivant, des atrocités commises pendant le conflit.

Les Archives du Musée Royal de l'Armée conservent ces clichés et d'autres pour la postérité. L'institution joue dans le dépouillement de ce matériel historique unique un rôle primordial.


In 1919, a year after the end of the First World War, thirty folders of - usually - twelve photographs were published under the title N'oublionsjamais (Lest we forget) for the benefit ofwar widows and orphans. These images have now been collected into one book and they illustrate in a very striking way daily life on the Belgian front during WWI. There is a useful commentary which explains the photos clearly.

The images in the book stay imprinted on the retina and keep the memory of the miseries of the First World War more than alive, ninety years on.

The Archives of the Royal Army Museum in Brussels hold these and other images for future generations and play an important role in making the unique historic material available.


1919, ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, wurden unter dem Titel N'oublions jamais (Lasst uns niemals vergessen) dreißig Mappen mit - zumeist -zwölf Bildern zugunsten von Kriegswitwen und -waisen herausgegeben. Diese Bilder werden nun in einem einzigen Buch gebündelt; sie illustrieren auf ergreifende Weise den Alltag an der belgischen Front während des Ersten Weltkrieges. Hilfreiche Bildkommentare verdeutlichen, was auf den Abbildungen zu sehen ist.'

Die Bilder in diesem Buch brennen sich ins Gedächtnis ein und halten die Erinnerung an die Grausamkeiten des Ersten Weltkrieges, auch 90 Jahre später, mehr als lebendig. Das Brüsseler Archiv des Königlichen Heeresmuseums bewahrt diese, sowie andere Bilder für nachfolgende Generationen auf und spielt eine wichtige Rolle in der Erschließung dieses einzigartigen historischen Materials.
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: