boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Psychologische diagnostiek : Inhoudelijke en methodologische grondslagen
Paperback / 466 bladzijden / uitgave 2005
taal (talen) : nederlands
ISBN : 9026517726
EAN : 9789026517723
afmetingen : 255 (h) x 205 (b) x 27 (dk) mm
gewicht : 1140 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
Psychologische diagnostiek: een plaatsbepaling

Psychologische diagnostiek is een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden van psychologen, pedagogen en andere professionals. In dit boek ligt de nadruk op de inhoudelijke en methodologische grondslagen van de psychodiagnostiek. Het biedt een historisch, theoretisch en methodologisch kaderwaarin de verschillende onderdelen van de psychodiagnostiek hun plaats krijgen en in hun onderlinge samenhang kunnen worden bestudeerd. Dit boek vervult daarom een integratieve funtie voor de verschillende (specialistische) cursussen op het gebied van de psychodiagnostiek.

De geschiedenis van de psychodiagnostiek komt aan de orde met aandacht voor de nog steeds actuele controverse 'klinische versus statistische predictie’. Beschreven wordt de ‘state ofthe art’ van de psychologische diagnostiek binnen de sociale wetenschappen, de psychologieopleiding en de beroepspraktijk. Uiteraard wordt ruime aandacht besteed aan de psychodiagnostiek als ook aan het psychodiagnostisch proces.

Het centrale thema is de geldigheid van uitspraken over gedragingen, waarbij kwaliteitscriteria worden geformuleerd voor de psychologische theorieën en begrippen die worden gebruikt, de afbeelding daarvan in (test-theo-retische of statistische) modellen en de daarbij horende meetinstrumenten of tests. Vervolgens passeren de diagnostiek van de persoon (Iijkheid), van prestaties (intelligentie, geschiktheid) en van de psychologische omgeving de revue. Afgesloten wordt met een ‘diagnose’ van en dilemma’s binnen de diagnostiek.


Doelgroep en voorkennis

Dit boek is vooral bestemd voor studenten in de psychologie en pedagogiek, maar is ook van belang voor studenten onderwijskunde, medische psychologie, personeelswetenschappen, bedrijfskunde en sociologie. Verondersteld wordt dat de lezer enigszins vertrouwd is met de statistiek op het niveau van het eerste jaar psychologie of pedagogiek. Deze cursus kan het beste na of parallel aan een cursus psychometrie worden gevolgd. Om de stof in dit boek meester te worden moet de student eigenlijk op inleidend niveau cursussen hebben gevolgd in de functieleer, persoonlijkheidsleer en onwikkeiings-psychologie.


Didactiek

Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw en vormgeving van dit boek. Iedere paragraaf wordt afgesloten meteen informatieve samenvatting. De belangrijkste begrippen zijn in de marge opgenomen. In boxen wordt aanvullende informatie gegeven, worden voorbeelden ter illustratie aangereikt en tevens korte biografieën van belangrijke figuren in de (geschiedenis van) psychologische diagnostiek. De bijlagen bevatten een schat aan informatie: de vereisten van het n i p en n vo, en een overzicht van de meest gebruikte tests voor de diagnostiek van personen, prestaties en plekken.

Dit boek kan goed gebruikt worden bij de Basiscursus Psychodiagnostiek die gevolgd moet worden voor de ‘Basisaantekening Psychodiagnostiek' van het NIP.
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: