boeken. gelezen. goedgekeurd.
Welkom bij Bibliomania, de online specialist in tweedehands boeken
FR  •  NL
Winkelmand
0
Zo was... Deurne
door H. Dehouck
Hardcover / 104 bladzijden / uitgave 1972
taal (talen) : nederlands
uitgever : De Vries - Brouwers
ISBN : 9061740037
EAN : 9789061740032
afmetingen : 162 (h) x 240 (b) x 12 (dk) mm
gewicht : 400 gram
Dit boek is
momenteel niet
beschikbaar bij
Bibliomania
Het samensteller) van een foto-album over het Dcurne van vroeger was geen gemakkelijke opdracht. Waar het aanvankelijk in de bedoeling lag ons bij de keuze van het foto-materiaal uitsluitend te beperken tot oude pest-kaarten, bleek zulks al spoedig niet realiseerbaar. Het aantal oude postkaarten over Deurne is niet zo bijster groot geweest waarbij nog komt dat vele ervan verloren gingen. Wat ervan overblijft ligt meestal opgeborgen in privť-verzamelingen, maar ook deze bleken veel minder omvangrijk dan wij aanvankelijk meenden. Voor de samenstelling van dit boekje waren we bijgevolg wel genoodzaakt de verzameling oude postkaarten aan te vullen met andere fotoís uit archieven of oude familiealbums.

Op deze wijze kwam dan dit boekje tot stand dat uit de aard van de zaak geen aanspraak maakt op volledigheid. Beperkt in zijn omvang, wil het enkel een poging zijn om de lezer een beeld te geven van onze gemeente zoals ze was gedurende de periode 1902-1939. Voor Deurne was dit een zeer belangrijke tijd. Ook voor ons trouwens. Want indien Deurne zich gedurende die jŠren niet had ontwikkeld van landelijke gemeente tot de randstad van nu, dan zouden velen van ons hier waarschijnlijk thans niet hebben gewoond. Op deze wijze haakt het heden van onze gemeente in op haar verleden. Men zou de vraag kunnen stellen waarom dit boekje wordt uitgegeven. De redenen hiervoor zijn veelvuldig. In de eerste plaats is Deurne inzake iconografie maar zeer karig bedeeld. Er bestaat zo goed als niets. Vervolgens zou het werkelijk jammer zijn indien het foto-materiaal dat wij ontdekten moest verloren gaan of verborgen blijven in privť-verzamelingen. Daarbij komt ook dat vele van onze medeburgers zich soms afvragen hoe het hier vroeger gesteld was. Bij anderen zullen de hier geboden fotoís ongetwijfeld bepaalde herinneringen oproepen. Tot slot is het zeker gewenst dat ook de jongeren het verleden van hun gemeente beter leren kennen. Een boekje als dit kan er slechts toe bijdragen om in deze tijd van maatschappelijke atomisering een nauwere binding te scheppen tussen de bewoners van eenzelfde gemeente. Daarom komt het op zijn tijd.

Wij houden eraan hier het Gemeentebestuur van Deurne alsmede de talrijke vrienden en collegaís te danken omdat zij ons zo bereidwillig het nodige foto-materiaal ter beschikking stelden. Wij danken ook al diegenen die ons hielpen met goede en kostbare raad. Zender de medewerking van velen ware deze uitgave niet mogelijk geweest.

De geschiedenis van Deurne is grotendeels een lang en eentonig verhaal waarvan de aanvang verloren gaat in de mist van het verleden. Het is de geschiedenis van een kleine agrarische gemeenschap die, zonder er enige vat op te hebben, het historisch gebeuren lijdzaam heeft ondergaan. Uit dit verhaal komt de mens als individu nooit te voorschijn en wanneer wij uit het Deurns verleden tal van persoonsnamen kunnen opdiepen, dan is het bijna steeds omdat de betrokkenen iets te maken hebben gehad met overdrachten van grondeigendommen of met rechts- of bestuurshandelingen. Achter al deze namen gaan mensen schuil waarvan de psychologie ons helemaal ontgaat.

Alhoewel de legende het ander voorstelt, neemt de geschiedenis van Deurne, voor zover men ze uit documenten kan kennen, slechts een aanvang in de 12e eeuw. Deurne was toen een uitgestrekte schaars bewoonde parochie die benevens Borgerhout ook Borsbeek en [...]
gelijkaardige artikelen zoeken per categorie
gelijkaardige artikelen zoeken per onderwerp: